Η εταιρεία Καραθανάσης Δήμος με διακριτικό τίτλο Golden Spring ιδρύθηκε το 1998 και εδρεύει στην οδό Εμπορίου 35 στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι η εμπορία συστημάτων επεξεργασίας νερού, οικιακών φίλτρων και βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας νερού (νοσοκομεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, καταστήματα εστίασης κ.λ.π.)

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από παγκόσμιους Οργανισμούς και πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές πόσιμου νερού για οικιακή και βιομηχανική χρήση.

 

Νέα Προϊόντα